Rybářský řád | rybolov ubytování cyklostezka Hluboká nad Vltavou

 
 
 
 
 
 

Na úvod » Rybářský řád

Rybářský řád

I. Oprávnění k rybolovu

Lov ryb na pískovnách Závlahy smí provozovat pouze osoby vlastnící platnou povolenku na tento rybník, vydanou firmou Fishpoint s.r.o..  Povolenky jsou na jméno a jsou nepřenosné.

II. Způsob lovu

Osoba oprávněná k rybolovu dle odstavce I. tohoto řádu smí k rybolovu používat:

 • nejvýše dva pruty (udice) při lovu dravých či nedravých ryb, každý nejvýše se dvěma návazci s jednoduchými háčky bez protihrotů
 • lov ryb je povolen pouze ze břehu
 • rybolov mládeže je povolen na dva pruty
 • přívlač je povolena na jednoduchý háček
 • zákaz používání srkaček, dvojháčků a trojháčků a háčků s protihroty
 • používání trojháčků je povoleno pouze při lovu sumce (bójka)
 • povoleno pouze používání tyčových bójek

III. Doba hájení

Od 1.1. do 30.4. jsou hájeni: candát obecný, štika obecná. Celoročně jsou hájeny: tolstolobik pestrý, koi kapr, kapr americký velkoústý ("bafalo"), jeseter, úhoř říční a všechny druhy všeobecně chráněných živočichů.

IV. Chování při lovu

 • Při lovu musí být rybář přítomen u prutů.
 • Každý rybář je povinen udržovat u rybníka pořádek, veškeré odpadky musí po skončení rybolovu odnést či uložit na místo k tomu určené.
 • Rybáři s platnou povolenkou jsou povinni kontrolním orgánům (osoba pověřená firmou Fishpoint s.r.o. ) na vyzvání předložit platnou povolenku, prokázat dodržování rybářského řádu, umožnit nahlédnutí do osobního vozidla, batohu či lednice a v případě potřeby poskytnout podporu a pomoc.

V. Roční povolenka

 • U ročních povolenek, si může rybář ponechat pouze 20 kusů vyjmenovaných ušlechtilých ryb nebo jejich kombinaci o celkové hmotnosti do 60 kg ročně. Ostatní druhy ryb, které nejsou vyjmenovány v bodě IV. si může ponechat v celkové hmotnosti 10 kg ročně.
 • U ostatních druhů povolenek platí stejné zásady jako v prvním bodě V. Výjimky povoluje pouze správce rybníka – nutno konzultovat znění pro hostovky a povolenky za 10.000,-.
 • Při ulovení a ponechání si ryby ušlechtilé nebo lososovité je lovící povinen tuto skutečnost ihned zapsat do přehledu úlovků s označením datumu, délky ryby v cm a ukončit rybolov.

VI. Zákaz přivlastňování ryb neobsahujíc nejmenší lovné délky (NLD) a přesahující lovnou délku (PLD):

Druh

NLD cm

PLD cm

Druh

NLD cm

PLD cm

Druh

NLD cm

PLD cm

Sumec velký

50

160

Kapr obecný

45

59

Amur bílý

55

70

Pstruh obecný

30

40

Pstruh duhový

30

40

Štika obecná

60

84

Candát obecný

40

55

Lín obecný

25

40


VII.

 • u povolenek středa, pátek, sobota, neděla si chytající může ponechat 2 ušlechtilé ryby
 • u povolenek týdenních pak 2 ušlechtilé ryby

VIII. Ostatní ustanovení

 • Při lovu je rybář povinen mít kromě  rybářských prutů též podběrák, vyprošťovač háčků (pean, pinzeta, kleštičky), rybářskou míru, podložku na ryby a pokud rybář uchovává ryby živě, je povinen mít vlastní vezírek s kruhy. Vidličky musí být sériové výroby – je zakázáno vidličky vyrobené z uříznutých větví stromů či keřů.
 • Při lovu kaprů na boilies je rybář povinen používat na silon ochrannou gubu, nebo hadičku, aby nedošlo k poranění ryb.
 • Lov na přivlač je povolen pouze na gumové nástrahy s jednoháčkem (twistery, rippery).
 • Lov nástražných rybek, které nemají stanovenou nejmenší povolenou délku a nejsou chráněny jinými předpisy, může být prováděn do čeřinku o rozměrech 1 x 1 metr.
 • Veškeré výjimky mimo tento rybářský řád jen s povolením firmy Fishpoint s.r.o. nebo touto firmou pověřených osob. V ostatním se lovící řídí pokyny členů rybářské stráže.
 • V případě porušení tohoto rybářského řádu bude povolenka odebrána bez možnosti náhrady.
 • Zákaz výměny ryb ve vezírku.
 • Zákaz zabíjení a kuchání ryb v celém areálu.
 • Po skončení platnosti povolenky je rybář povinen ji odevzdat osobě pověřené firmou Fishpoint s.r.o..

Fishpoint s.r.o. si vyhrazuje právo dočasného uzavření revíru (hájení, rybářské závody apod.). 
 
 
 
 
 
 
 
SEO optimalizace https://www.google.com/analytics/reporting/?reset=1&id=50955327&pdr=20110827-20110926